De Bitcoin Evangelist is nu een Blockchain Realist

Lykle de Vries - spreker over Bitcoin, Blockchain en Smart Contracts
Lykle de Vries – spreker over Bitcoin, Blockchain en Smart Contracts

Als je me wilt boeken voor een lezing, training of workshop, ga dan naar

Blockchain Realisten